Ds Eddie Botha'n Hart sonder enige kommer

Die standaard van ware liefde

'n Verspeelde geleentheid

Sal Jesus my voete ook was?

'n Liefde sterker as die dood

Wat gebeur as die ligte afgaan

Die wonderlikste aantrekkingskrag

Wat is my primêre fokus?

God se missie in hierdie wêreld

Burgers van Sy koninkryk

Geroep vir 'n tyd van krisis

Die God gerigte persoon se reaksie

Jou Goddelike afwerking

Hoe vorm God 'n mens

Die karakter van die persoon wat God gebruik

Die fokus van 'n volgeling van Christus

Die komste van Jesus Christus

Gedrag wys wat jy werklik glo

Wat maak ons van hierdie Jesus

'n Skare sien die wonder, Sy kinders sien Sy glorie

2016 Preekopnames

2015 Preekopnames

2014 Preekopnames

Net Een Weg

Die Eerste Brief van Johannes

Brief van Jakobus - Toets tot ware kindskap

Die Hemel

Menslike Bakens in die Bybel

Eind Tye

Bergrede

Kolosense

Pinkster - 2014

2013 Preekopnames

Briewe aan die sewe gemeentes

Ek is

Week van Gebed - 2013

Pinkster - 2016

Eerste Brief van Petrus

2017 Preekopnames

Week van Gebed - 2017

Page 1 of 2