Ds Eddie BothaDie belangrikheid van Christus se opstanding

Die vyfde trompet – hel op aarde

Ons woestyn pad

Die dood van die vlees

Bekering en die wil

My Vrye Keuse

Die vernietiging van die Wêreld – 1e 4 Trompette

'n Goeie soldaat vir Christus

Elemente vir 'n sterk geestelike lewe

My vaste sekuriteit in Christus

Sewende Seël

Slegs deur genade

Ons gawes en hoe om dit te gebruik

Moenie vir Christus skaam wees nie

'n Demonstrasie in aanmoediging

2016 Preekopnames

2015 Preekopnames

2014 Preekopnames

Net Een Weg

Die Eerste Brief van Johannes

Brief van Jakobus - Toets tot ware kindskap

Die Hemel

Menslike Bakens in die Bybel

Eind Tye

Bergrede

Kolosense

Pinkster - 2014

2013 Preekopnames

Briewe aan die sewe gemeentes

Ek is

Week van Gebed - 2013

Pinkster - 2016

Eerste Brief van Petrus

2017 Preekopnames

Week van Gebed - 2017

Page 1 of 3