Geen kategorieTitle Scripture Speaker Date Series Additional file
Werkers vir die oes benodig (opgeneem te Oesterbaai) Matthew 9:36-37 Ds Eddie Botha 2020-12-20 2020 Preekopnames 20201220_EB_Werkersvirdieoesbenodig_Mat9v36-37.pptx
Vir ons is 'n Seun gebore Isaiah 9
Luke 2
Ds Fanie Schoonees 2020-12-20 2020 Preekopnames
Gebed vir alle gelowiges Ephesians 6:18-20 Ds Eddie Botha 2020-12-13 2020 Preekopnames 20201213_EB_Gebedvirallegelowiges_Ef%206v18-20.pptx
Noem Hom Jesus Matthew 1:21 Ds Eddie Botha 2020-12-06 2020 Preekopnames 20201206_EB_NoemHomJesus_Matt1v21.pptx
Gebed in die Gees Ephesians 6:18 Ds Eddie Botha 2020-12-06 2020 Preekopnames 20201206_EB_GebedindieGees_Ef6v18.pptx
Die swaard van die Gees Ephesians 6:17 Ds Eddie Botha 2020-11-29 2020 Preekopnames 20201129_EB_DieswaardvandieGees_Ef6v17.pptx
Helm van verlossing Ephesians 6:17 Ds Eddie Botha 2020-11-22 2020 Preekopnames 20201122_EB_Helmvanverlossing_Ef6v17.pptx
Geloof as my Skild Ephesians 6:16 Ds Eddie Botha 2020-11-15 2020 Preekopnames 20201115_EB_GeloofasmySkild_Ef6v16.pptx
Staan Vas (b) Ephesians 6:15 Ds Eddie Botha 2020-11-08 2020 Preekopnames 20201108_EB_StaanVas_Ef6v15_b.pptx
Staan vas Ephesians 6:15 Ds Eddie Botha 2020-11-01 2020 Preekopnames 20201101_EB_StaanVas_Ef6v15.pptx
Geregtigheid as borsharnas (b) Ephesians 6:14 Ds Eddie Botha 2020-10-25 2020 Preekopnames 20201025_EB_Geregtigheidasborsharnas_b_Ef6v14.pptx
Geregtigheid as borsharnas (a) Ephesians 6:14 Ds Eddie Botha 2020-10-18 2020 Preekopnames 20201018_EB_Geregtigheidasborsharnas_a_Ef6v14.mp3
Ons enigste outoriteit Ephesians 6:14 Ds Eddie Botha 2020-10-11 2020 Preekopnames 20201011_EB_Onsenigsteoutoriteit_Ef6v14.pptx
Omgord met die waarheid Ephesians 6:4 Ds Eddie Botha 2020-10-04 2020 Preekopnames 20201004_EB_Omgordmetdiewaarheid_Ef6v14.pptx
Trek die hele wapenrusting aan Ephesians 6:11 Ds Eddie Botha 2020-09-27 2020 Preekopnames 20200927_EB_Trekdiehelewapenrustingaan_Ef6v11.pptx
Bly staan ! Ephesians 6:10-14 Ds Eddie Botha 2020-09-20 2020 Preekopnames 20200920_EB_Blystaan_Ef6v10-14.pptx
Hoe bly ek staande? Ephesians 6:10 Ds Eddie Botha 2020-09-13 2020 Preekopnames 20200913_EB_Hoeblyekstaande_Ef6V10.pptx
Wie doen die geveg Ephesians 6:10 Ds Eddie Botha 2020-09-06 2020 Preekopnames 20200906_EB_Wiedoendiegeveg_Ef6v10.pptx
Die oproep tot die stryd Ephesians 6:10 Ds Eddie Botha 2020-08-30 2020 Preekopnames 20200830_EB_Dieoproeptotdiestryd_Ef6v10.pptx
Die aanslae teen 'n gelowige Ephesians 6:10-12
Matthew 4:3
Ds Eddie Botha 2020-08-23 2020 Preekopnames 20200823_EB_Dieaanslaeteenngelowige_Ef6v10-12_Matt4v3.pptx