Geen kategorieTitle Scripture Speaker Date Series Additional file
Die gelowige werkgewer Ephesians 6:9 Ds Eddie Botha 2020-08-16 2020 Preekopnames 20200816_EB_DieGelowigewerkgewer_Ef6v9.pptx
Die Gelowige in sy werksplek Ephesians 6:5-8 Ds Eddie Botha 2020-08-09 2020 Preekopnames 20200809_EB_DieGelowigeinsywerksplek_Ef6v5-8.pptx
Christen se prioriteite Ephesians 6:5 Ds Eddie Botha 2020-08-02 2020 Preekopnames 20200802_EB_Christenseprioriteite_Ef6v5.pptx
Groot gemaak in die weë van God Ephesians 6:4 Ds Eddie Botha 2020-07-25 2020 Preekopnames 20200726_EB_GrootgemaakindieweEvanGod_Ef6v4.PPTX
Gebalanseerde dissipline Ephesians 6:4 Ds Eddie Botha 2020-07-19 2020 Preekopnames 20200719_EB_Gebalanseerdedissipline_Ef6v4.pptx
Die regte siening van dissipline Ephesians 6:4 Ds Eddie Botha 2020-07-12 2020 Preekopnames 20200712_EB_Dieregtesieningvandissipline_Ef6v4.pptx
Riglyne vir kinders Ephesians 6:1-3 Ds Eddie Botha 2020-07-05 2020 Preekopnames 20200705_EB_Riglynevirkinders_Ef6v1-3.pptx
'n Anderste verhouding Ephesians 5:31-33 Ds Eddie Botha 2020-06-28 2020 Preekopnames 20200628_EB_nAndersteverhouding_Ef5v31-33.pptx
Die man en sy vrou Ephesians 5:25-33 Ds Eddie Botha 2020-06-21 2020 Preekopnames 20200621_EB_Diemanensyvrou_Ef5v25-33.pptx
Die vrou en haar man Ephesians 5:22-24 Ds Eddie Botha 2020-06-14 2020 Preekopnames 20200614_EB_Dievrouenhaarman_Ef5v22-24.pptx
Die Gees van Christus Ephesians 5:21 Ds Eddie Botha 2020-06-07 Pinkster - 2020 20200607_EB_DieGeesvanChristus_Ef5v21.pptx
Onderwerping in die Heilig Gees Ephesians 5:21 Ds Eddie Botha 2020-06-04 Pinkster - 2020 20200604_EB_OnderwerpingindieHeiligGees_Ef5v21.pptx
Vervulling met die Heilige Gees Ephesians 5:19 Ds Eddie Botha 2020-06-03 Pinkster - 2020 20200603_EB_VervullingmetdieHeiligeGees_Ef5v19.pptx
Krag van die Heilige Gees Ephesians 5:18 Ds Eddie Botha 2020-06-02 Pinkster - 2020 20200602_EB_KragvandieHeiligeGees_Ef5v18.pptx
Stimulus van die Heilige Gees Ephesians 5:18 Ds Eddie Botha 2020-06-01 Pinkster - 2020 20200601_EB_StimulusvandieHeiligeGees_Ef5v18.pptx
Ons Vertrooster John 14:26 Ds Eddie Botha 2020-05-31 Pinkster - 2020 2020_EB_OnsVertrooster_Joh14v26.pptx
Persoon van die Heilige Gees John 14:16-17 Ds Eddie Botha 2020-05-31 Pinkster - 2020 2020_EB_PersoonVanDieHeiligeGees_Joh14v16-17.pptx
Ons onveranderlike God Malachi 3:6 Ds Eddie Botha 2020-05-24 2020 Preekopnames 20200524_EB_OnsonveranderlikeGod_Mal3v6.pptx
Ons hantering van die Waarheid 1 Timothy 6:20-21 Ds Eddie Botha 2020-05-17 1 Timoteus 20200516_EB_OnshanteringvandieWaarheid_1Tim6v20-21.pptx
Hoe moet 'n gelowige met sy geld omgaan? 1 Timothy 6:17-19 Ds Eddie Botha 2020-05-10 1 Timoteus 20200510_EB_Hoemoetngelowigemetsygeldomgaan_1Tim6v17-19.pptx