Geen kategorieTitle Scripture Speaker Date Series Additional file
Redding deur kennis van die Waarheid 1 Timothy 2:4 Ds Eddie Botha 2019-12-08 1 Timoteus 20191208_EB_ReddingdeurkennisvandieWaarheid_1Tim2v4.pptx
Evangeliese gebed 1 Timothy 2:1-7 Ds Eddie Botha 2019-12-01 1 Timoteus 20191201_EB_Evangeliesegebed_1Tim2v1-7.pptx
Kersboodskap Matthew 1:21-23 Ds Eddie Botha 2019-11-24 2019 Preekopnames
Oorgegewe aan Satan 1 Timothy 1:19-20 Ds Eddie Botha 2019-11-24 1 Timoteus 20191124_EB_OorgegeweaanSatan_1Tim1v19-20.pptx
Die oorlog in 'n gelowige se lewe 1 Timothy 1:18-19 Ds Eddie Botha 2019-11-17 1 Timoteus 20191117_EB_Dieoorloginngelowigeselewe_1Tim1v18-19.pptx
Paulus as 'n patroon van 'n bekeerde 1 Timothy 1:16-17 Ds Eddie Botha 2019-11-10 1 Timoteus 20191110_EB_Paulusasnpatroonvannbekeerde_1Tim1v16-17.pptx
Die skat wat aan die kerk toevertrou is 1 Timothy 3:14-16 Ds Eddie Botha 2019-11-03 1 Timoteus 20191103_EB_Dieskatwataandiekerktoevertrouis_1Tim3v14-16.pptx
Die fokus van Christus se koms 1 Timothy 1:15 Ds Eddie Botha 2019-10-27 1 Timoteus 20191027_EB_DiefokusvanChristussekoms_1Tim1v15.pptx
Die genade in Christus 1 Timothy 1:12-17 Ds Eddie Botha 2019-10-20 1 Timoteus 20191020_EB_DiegenadeinChristus_1Tim1v12-17_a.pptx
Karakter van die valse leraar 1 Timothy 1:3-11 Ds Eddie Botha 2019-10-13 1 Timoteus 20191013_EB_Karaktervandievalseleraar_1Tim1v3-11.pptx
'n Ware kind in die geloof Ds Eddie Botha 2019-10-06 1 Timoteus 20191006_EB_nWarekindindiegeloof_1Tim1v1-2.pptx
Skepping van die mens Ds Eddie Botha 2019-09-29 2019 Preekopnames 20190929_EB_Skeppingvandiemens_Gen1v26-28.pptx
God se voorsiening Psalm 104:24-30 Ds Eddie Botha 2019-09-22 2019 Preekopnames 20190922_EB_Godsevoorsiening_Ps104v24-30.pptx
Die Skepping Hebrews 11:3 Ds Eddie Botha 2019-09-15 2019 Preekopnames 20190915_EB_DieSkepping_Hebr11v3.pptx
Gevalle Engele Ephesians 6:12
Ezekiel 28:12
Ds Eddie Botha 2019-09-08 2019 Preekopnames 20190908_EB_GevalleEngele_Ef6v12_Es28v12.pptx
Geloof Ds Eddie Botha 2019-09-01 2019 Preekopnames 20190901_EB_Geloof_Hebr11v6.pptx
Goeie Engele Hebrews 1-2 Ds Eddie Botha 2019-08-25 2019 Preekopnames 20190825_EB_GoeieEngele_Heb1-2.pptx
Laaste woorde oor verhoudings Titus 3:9-14 Ds Eddie Botha 2019-08-11 Titus 20190810_EB_Laastewoordeoorverhoudings_Titus3v9-14.pptx
My lewe in 'n goddelose wêreld (d) Titus 3:8 Ds Eddie Botha 2019-08-04 Titus 20190804_EB_Myleweinngoddelosewereld_Titus3v8_D.pptx
My lewe in 'n goddelose wêreld (c) Titus 3:4-7 Ds Eddie Botha 2019-07-28 Titus 20190728_EB_Myleweinngoddelosewereld_Titus3v4-7_C.pptx