Geen kategorieTitle Scripture Speaker Date Series Additional file
'n Skare sien die wonder, Sy kinders sien Sy glorie John 11:37-44 Ds Eddie Botha 2022-04-24 Johannes 20220424_EB_nSkaresiendiewonderSykinderssienSyglorie_Joh11v37-44.pptx
Die aankoms van die Verlosser John 11:17-36 Ds Eddie Botha 2022-04-17 Johannes 20220417_EB_DieaankomsvandieVerlosser_Joh11v17-36.pptx
Christus se vreugde en ons lyding John 11:1-16 Ds Eddie Botha 2022-04-10 Johannes 20220410_EB_Christussevreugdeenonslyding_Joh11v1-16.pptx
Ewige Lewe John 10:22-29 Ds Eddie Botha 2022-04-03 Johannes 20220403_EB_EwigeLewe_Joh10v22-29.pptx
Die Vader se liefde vir sy sterwende Seun John 10:17-21 Ds Eddie Botha 2022-03-27 Johannes 20220327_EB_DieVaderseliefdevirsysterwendeSeun_Joh10v17-21.pptx
Ander skape en een kudde John 10:16 Ds Eddie Botha 2022-03-20 Johannes 20220320_EB_Anderskapeeneenkudde_Joh10v16.pptx
Ons kosbare Herder John 10:11-15 Ds Eddie Botha 2022-03-13 Johannes 20220313_EB_OnskosbareHerder_Joh10v11-15.pptx
'n Lewe in oorvloed John 10:10 Ds Eddie Botha 2022-03-06 Johannes 20220306_EB_nLeweinoorvloed_Joh10v10.pptx
Die Goeie Herder John 10:1-10 Ds Eddie Botha 2022-02-27 Johannes 20220227_EB_DieGoeieHerder_Joh10v1-10.pptx
Hebreërs 11 - Prof Janse van Rensburg Hebrews 11 Besoekende Predekant 2022-02-20 2022 Preekopnames
Het jy geestelike sig of is jy geestelik blind ? John 9:35-41 Ds Eddie Botha 2022-02-13 Johannes 20220213_EB_Hetjygeestelikesigofisjygeestelikblind_Joh9v35-41.pptx
Geloof in 'n ongelowige wêreld John 9:13-31 Ds Eddie Botha 2022-02-06 Johannes 20220206_EB_Geloofinnongelowigewereld_Joh9v13-34.pptx
Oopmaak van blinde oë John 9:1-12 Ds Eddie Botha 2022-01-30 Johannes 20220130_EB_Oopmaakvanblindeoe_Joh9v1-12.pptx
Sal die wederkoms werklik plaasvind? Luke 1:7 Ds Eddie Botha 2022-01-23 Week van Gebed - 2022 20220123_EB_Saldiewederkomswerklikplaasvind_Luk1v7.pptx
Die laaste generasie op aarde Luke 21:29-33 Ds Eddie Botha 2022-01-20 Week van Gebed - 2022 20220120_EB_Dielaastegenerasieopaarde_Luk21v29-33.pptx
Hemelse tekens van Sy koms Luke 21:25-28 Ds Eddie Botha 2022-01-19 Week van Gebed - 2022 20220119_EB_HemelsetekensvanSykoms_Luk21v25-28.pptx
Jerusalem se rol hierin Luke 21:20-24
Matthew 24:15-22
Ds Eddie Botha 2022-01-18 Week van Gebed - 2022 20220118_EB_Jerusalemserolhierin_Luk21v20-24_Matt24v15-22.pptx
Vervolging Luke 21:13-19 Ds Eddie Botha 2022-01-17 Week van Gebed - 2022 20220117_EB_Vervolging_Luk21v13-19.pptx
Tekens van die tye Luke 21:7-12 Ds Eddie Botha 2022-01-16 Week van Gebed - 2022 20220116_EB_Tekensvandietye_Luk21v7-12.pptx
Wees waaksaam Luke 21:34-36 Ds Eddie Botha 2022-01-16 Week van Gebed - 2022 20220116_EB_Weeswaaksaam_Luk21v34-36.pptx