Geen kategorieTitle Scripture Speaker Date Series Additional file
Genade, krag en geregtigheid Nahum 1:3 Ds Eddie Botha 2022-01-09 2022 Preekopnames 20220109_EB_Genadekragengeregtigheid_Nahum1v3.pptx
Psalm 90 - Prof Janse van Rensburg Psalm 90 Besoekende Predekant 2022-01-02 2022 Preekopnames
Die persoon wat nooit die dood sal sien nie John 8:48-59 Ds Eddie Botha 2021-12-19 Johannes 20211219_EB_Diepersoonwatnooitdiedoodsalsiennie_Joh8v48-59.pptx
Waar lê jou sekuriteit? John 8:37-47 Ds Eddie Botha 2021-12-12 Johannes 20211212_EB_Waarlejousekuriteit_Joh8v37-47.pptx
Ons duur gekoopte vryheid John 8:31-36 Ds Eddie Botha 2021-12-05 Johannes 20211205_EB_Onsduurgekooptevryheid_Joh8v31-36.pptx
Waarom Betlehem Micah 5:1 Ds Eddie Botha 2021-11-28 2021 Preekopnames 20211128_EB_WaaromBetlehem_Miga5v1.pptx
Hoe om in jou sonde te sterwe John 8:21-30 Ds Eddie Botha 2021-11-28 Johannes 20211128_EB_Hoeominjousondetesterwe_Joh8v21-30.pptx
Jesus die lig vir die wêreld John 8:12-20 Ds Eddie Botha 2021-11-21 Johannes 20211121_EB_Jesusdieligvirdiewereld_Joh8v12-20.pptx
Die wonder van Christus se genade John 8:2-11 Ds Eddie Botha 2021-11-14 Johannes 20211114_EB_DiewondervanChristussegenade_Joh8v2-11.pptx
Die groot kontras John 8:1 Ds Eddie Botha 2021-11-07 Johannes 20211107_EB_Diegrootkontras_Joh8v1.pptx
Wat maak ons van hierdie Jesus? Ds Eddie Botha 2021-10-31 Johannes 20211031_EB_WatmaakonsvanhierdieJesus_Joh7v37-62.pptx
Kom almal wat dors het John 7:37-39 Ds Eddie Botha 2021-10-24 Johannes 20211025_EB_Komalmalwatdorshet_Joh7v37-39.pptx
Wat word van my verwag in hierdie wêreld 1 Peter 2:12 Ds Eddie Botha 2021-10-17 2021 Preekopnames 20211017_EB_Watwordvanmyverwaginhierdiewereld_1Petrus2v12.pptx
Staan vir die Waarheid John 7:25-36 Ds Eddie Botha 2021-10-10 Johannes 20211010_EB_StaanvirdieWaarheid_Joh7v25-36.pptx
Is Jesus werklik wie Hy sê Hy is? John 7:14-24 Ds Eddie Botha 2021-10-03 Johannes 20211003_EB_IsJesuswerklikwieHyseHyis_Joh7v14-24.pptx
God se tydlyn John 7:1-15 Ds Eddie Botha 2021-09-26 Johannes 20210926_EB_Godsetydlyn_Joh7v1-13.pptx
Reaksies op die Brood van die Lewe John 6:60-71 Ds Eddie Botha 2021-09-19 Johannes 20210919_EB_ReaksiesopdieBroodvandieLewe_Joh6v60-71.pptx
Die ware eet van Sy liggaam John 6:53-56 Ds Eddie Botha 2021-09-12 Johannes 20210912_EB_DiewareeetvanSyliggaam_Joh6v53-56.pptx
Die beste Brood John 6:48-56 Ds Eddie Botha 2021-09-05 Johannes 20210905_EB_DiebesteBrood_Joh6v48-56.pptx
Die ware brood van lewe (i) John 6:30-50 Ds Eddie Botha 2021-08-29 Johannes 20210829_EB_Diewarebroodvanlewe_i_6v30-50.pptx