Geen kategorieTitle Scripture Speaker Date Series Additional file
Karakter van die ware en valse dissipel John 6:16-29 Ds Eddie Botha 2021-08-22 Johannes 20210822_EB_Karaktervandiewareenvalsedissipel_Joh6v16-29.pptx
'n Kind se bietjie in ons Heer se hande John 6:1-15 Ds Eddie Botha 2021-08-15 Johannes 20210815_EB_nKindsebietjieinonsHeersehande_Joh6v1-15.pptx
Getuienisse aangaande Christus John 5:30-47 Ds Eddie Botha 2021-08-08 Johannes 20210808_EB_GetuienisseaangaandeChristus_Joh5v30-47.pptx
Die twee opstandings John 5:25-29 Ds Eddie Botha 2021-08-01 Johannes 20210801_EB_Dietweeopstandings_Joh5v25-29.pptx
Die grootste aanspraak ooit John 5:17-24 Ds Eddie Botha 2021-07-25 Johannes
Waarvoor wag jy ? John 5:1-16 Ds Eddie Botha 2021-07-18 Johannes
Christus se reaksie op ongeloof John 4:43-54 Ds Eddie Botha 2021-07-11 Johannes
Die Verlosser van die Wêreld John 4:27-42 Ds Eddie Botha 2021-07-04 Johannes
Hoe lyk ware aanbidding? (ii) John 4:20-24:25 Ds Eddie Botha 2021-06-27 Johannes 20210627_EB_Hoelykwareaanbidding_ii_Joh4v20-24.pptx
Hoe lyk ware aanbidding? (i) John 4:21-24 Ds Eddie Botha 2021-06-20 Johannes 20210620_EB_Hoelykwareaanbidding_i_Joh4v21-24.pptx
Lewende water John 4:10-15 Ds Eddie Botha 2021-06-13 Johannes 20210613_EB_Lewendewater_Joh4v10-15.pptx
Vir my is ... die sterwe 'n wins Philippians 1:21 Ds Fanie Schoonees 2021-06-06 2021 Preekopnames
Vir my is ... die lewe Christus Philippians 1:6 Ds Fanie Schoonees 2021-05-30 2021 Preekopnames
'n Waarskuwing teen lou-warm wees Revelation 3:14-21 Ds Eddie Botha 2021-05-23 Pinkster - 2021 20210523_EB_nWaarskuwingteenlouwarmwees_Openb3v14-21.pptx
Ons groot fout en hoe om dit reg te maak Revelation 3:17-18 Ds Eddie Botha 2021-05-20 Pinkster - 2021 20210520_EB_Onsgrootfoutenhoeomditregtemaak_Openb3v17-18.pptx
'n Lofprysing vir standvastigheid Revelation 3:7-13 Ds Eddie Botha 2021-05-19 Pinkster - 2021 20210519_EB_nLofprysingvirstandvastigheid_Openb3v7-13.pptx
Ernstige waarskuwing aan die kerk Revelation 3:4 Ds Eddie Botha 2021-05-18 Pinkster - 2021 20210518_EB_Ernstigewaarskuwingaandiekerk_Openb3v4.pptx
Hou vas in die geloof Revelation 2:12-17 Ds Eddie Botha 2021-05-17 Pinkster - 2021 20210517_EB_Houvasindiegeloof_Openb2v12-17.pptx
'n Liefdes aanklag Revelation 2:4-5 Ds Eddie Botha 2021-05-16 Pinkster - 2021 20210516_EB_nLiefdesaanklag_Openb2v4-5.pptx
Arbeid sonder om moeg te word Revelation 2:1-4 Ds Eddie Botha 2021-05-16 Pinkster - 2021 20210516_EB_Arbeidsonderommoegteword_Openb2v1-4.pptx