Geen kategorieTitle Scripture Speaker Date Series Additional file
'n Goddelike afspraak John 4:1-14 Ds Eddie Botha 2021-05-09 Johannes 20210509_EB_nGoddelikeafspraak_Joh4v1-14.pptx
Die toestand van die ongelowige John 3:22-36 Ds Eddie Botha 2021-05-02 Johannes 20210502_EB_Dietoestandvandieongelowige_Joh3v22-36.pptx
Nie veroordeel nie John 3:18 Ds Eddie Botha 2021-04-25 Johannes 20210425_EB_Nieveroordeelnie_Joh3v18.pptx
Niemand behalwe Jesus nie John 3:17-21 Ds Eddie Botha 2021-04-18 Johannes 20210418_EB_NiemandbehalweJesusnie_Joh3v17-21.pptx
Onmeetbare Liefde John 3:16 Ds Eddie Botha 2021-04-11 Johannes 20210411_EB_OnmeetbareLiefde_Joh3v16.pptx
Kyk na die Lam John 3:9-15 Ds Eddie Botha 2021-04-04 Johannes 20210404_EB_KyknadieLam_Joh3v9-15.pptx
Die sleutel tot die ewige lewe John 3:1-8 Ds Eddie Botha 2021-03-28 Johannes 20210328_EB_Diesleuteltotdieewigelewe_Joh3v1-8.pptx
Reiniging van die tempel John 2:13-25 Ds Eddie Botha 2021-03-21 Johannes 20210321_EB_Reinigingvandietempel_Joh2v13-25.pptx
Christus se eerste wonderwerk John 2:1-11 Ds Eddie Botha 2021-03-14 Johannes 20210314_EB_Christusseeerstewonderwerk_Joh2v1-11.pptx
Die balans in ons verlossing John 1:38-51 Ds Eddie Botha 2021-03-07 Johannes 20210307_EB_Diebalaansinonsverlossing_Joh1v38-51.pptx
Johannes se getuienis John 1:19-37 Ds Eddie Botha 2021-02-28 Johannes 20210228_EB_Johannessegetuienis_Joh1v19-37.pptx
Die ware tabernakel in al Sy glorie John 1:14 Ds Eddie Botha 2021-02-14 Johannes 20210214_DiewaretabernakelinalSyglorie_Joh1v14.pptx
Die gelowige se reaksie op Christus John 1:11-13 Ds Eddie Botha 2021-02-07 Johannes 20210207_EB_DiegelowigesereaksieopChristus_Joh1v11-13.pptx
Die wêreld se reaksie op Christus John 1:6-11 Ds Eddie Botha 2021-01-31 Johannes 20200131_EB_DiewereldsereaksieopChristus_Joh1v6-11.PPTX
Die Godheid van Jesus Ds Eddie Botha 2021-01-24 Johannes
Het jy vir Jesus lief ? John 21:15-17 Ds Eddie Botha 2021-01-17 2021 Preekopnames 20200117_EB_HetjyvirJesuslief_Joh21v15-17.pptx
Die grootste winskoop ooit Matthew 13:45-46 Ds Eddie Botha 2021-01-10 2021 Preekopnames 20200110_EB_Diegrootstewinskoopooit_Matt13v45-46.pptx
Geloof Hebrews 11:6 Ds Eddie Botha 2021-01-03 2021 Preekopnames 20210102_EB_Geloof_Heb11v6.pptx
Gelykenis van die onvrugbare vyeboom Luke 13:6-12 Ds Fanie Schoonees 2020-12-27 2020 Preekopnames
Kersboodskap John 3 Ds Fanie Schoonees 2020-12-25 2020 Preekopnames