Kort oorsig:
Hierdie Gemeente is gestig in September 1998 vanuit 'n gemeente in Bloemfontein wat dit nie meer finansiël kon maak as 'n gemeente nie.
In 2019 het die Gemeente gedoleer in protes teen die rigting waarin die NG Kerk ingeslaan het, veral rondom die siening van die Skrif. 
Op 14 Augustus 2023 het die Kerkraad eenparig besluit om hulle band met die NG Kerk los te maak en te soek na ander gemeentes wat die selfde belydenis as hulle het.

Waarvoor staan ons?
Die Gemeente se leuse is “Leef die Woord” na aanleiding van Joh. 14:15 en Joh 15:14. “Dit is nie vir ons genoeg dat 'n mense net soms na die Woord luister nie, maar dat jy dit werklik inneem, bestudeer en dit uitlewe. Dit is waarom die Here ons as 'n gemeente saamgevoeg het.”
Leeuwberg Gemeente glo dat die Skrif akkuraat, onfeilbaar, sonder enige foute is, dat die Skrif met Skrif vergelyk en verklaar moet word, en dat die Skrif en die Skrif alleen genoegsaam is vir jou nuwe lewe in Christus en jou geestelike groei. Die Gemeente is besig om hul mense voor te berei op die koms van ons Here Jesus, en wil hulle dan graag gereed en heilig voor Hom staan.

Ons eredienste:
Die Erediens is die hoof bymekaarkom plek van die gelowiges. Die fokus op die erediens is sterk op lofprysing/aanbidding, gebed en Bybels eksegetiese prediking.
(Die Leraar se oogmerk is om ten minste die hele Nuwe Testament eksegeties op die internet beskikbaar te stel vir luister van preke en as riglyne vir persoonlike studie en selgroepe.)

Eredienste:
Elke Sondagoggend om 8:45
Elke eerste Sondagaand van die maand om 18:00

Ons gemeente:
Die kerkperseel met geboue is geleë op die Ferreira plotte net suid van Bloemfontein. Dit is 'n eenvoudige opset, maar voorsien in al die behoeftes. Die lidmaattal is ongeveer 80 lidmate met lede uit alle ouderdoms groepe.

Kliek hier vir kontakbesonderhede